Welkom

… Waarom ? …

Waarom voeren ontelbare mannen oorlog?

Waarom zitten gevangenissen voornamelijk vol met mannen?

Waarom is zelfdoding bij mannen en zelfs jongeren alarmerend hoog?

Waarom gaat de geestelijke en emotionele gezondheid van jongens achteruit?

Waarom doen jongens of mannen zichzelf of anderen geweld aan?

Waarom praten mannen zelden of nooit over hun emoties?

MannenRaad stelt de dingen in vraag. Mannen gaan op onderzoek.

MannenRaad nodigt mannen uit om samen te komen, te verbinden en zich te beraden.

MannenRaad wenst meer positieve verhalen over man-zijn in de aandacht te brengen.

MannenRaad is klaar om jonge (en oude) mannen te adviseren, te verbinden, te informeren.

MannenRaad gaat in gesprek met mannen- en vrouwen-organisaties en overheid.

 

Sinds 2015 beraden we ons in open vergaderingen, praatgroepen, nationale en internationale conferenties omtrent het wel en wee van jongens en mannen in onze snel evoluerende maatschappij. Om gefundeerd advies te kunnen verlenen rond onderwerpen zoals gezondheid, onderwijs, jeugdzorg, gender, identiteit, seksualiteit, diversiteit, man-vrouw verbinding, religie, cultuur, samenleving, vereenzaming ea… bouwen we aan een netwerk waarbinnen alle mannen en mannenorganisaties van ons land welkom zijn om in co-creatie mee de fundamenten vorm te geven van een MannenRaad. Natuurlijk zijn we eveneens sterk bekommerd om het wel en wee van vrouwen en meisjes, maar de vele vrouwenorganisaties in ons land doen hiervoor reeds jarenlang prima werk! Bovendien komt de zorg voor jongens en mannen ook de vrouwen en meisjes ten goede! Dankzij het advies van talrijke mannen tijdens de 5 grotere vergaderingen (MannenBeRaden) in 2018 konden we de problematieken die er heersen bestuderen en de verwachtingen, mogelijkheden, kansen, visie, manifest en agendapunten voor volgende jaren uitwerken. We delen graag onze voorlopige bevindingen met u via deze website. Nodig ons gerust uit als gastsprekers in uw organisatie, wees welkom op een volgend MannenBeRaad of vergadering!

 

MannenRaad, beslist verbindend !